Haydarpaşa Garı ve İskelesi, Kadıköy

Son güncelleme

Kadıköy‘ün kuzey tarafında bulunan Haydarpaşa; en çok Haydarpaşa Garı ve Haydarpaşa Vapur İskelesi ile bilinir. Kadıköy’e vapurla gelenlerce görkemiyle ilk göze çarpan Haydarpaşa Garı, Berlin’den Bağdat’a demir yolu projesi kapsamında 1908 yılında Alman mimarlar tarafından planlanıp anıtsal bir bina olarak inşa edilmiştir.


İstanbul’un Anadolu’ya ve Orta Doğu’ya açılan ilk kapısı olan Haydarpaşa Gar binasının Sultan II.Abdülhamit döneminde 30 Mayıs 1906 tarihinde tamamlanarak hizmete girdiğini görüyoruz.

Haydarpaşa Garı ve İskelesi, Kadıköy

Binanın bulunduğu sahaya Selimiye Kışlası’nın yapımında büyük emeği geçen padişah III.Selim’in paşalarından Haydar Paşa’nın adı verilmiş ve bundan sonra bu yere yapılan bina da bu isimle anılmıştır.

Haydarpaşa Gar’ının hemen önünde bulunan Haydarpaşa İskelesi de Kütahya Çinileriyle süslü arihi bir iskeledir. Osmanlı İmparatorluğu döneminin son eserlerindendir. Haydarpaşa’ya Eminönü ve Karaköy’den şehir hatları vapur seferleri yapılmaktadır.

Haydarpaşa’ya vapur ile gelmenin en eğlenceli ve güzel bir tarafı da, mendirek boyunca yüzlerce karabatak ve gri balıkçıl kuşlarını gözlemlemek ve martıları beslemektir.