Süleymaniye Camii

Son güncelleme

Kanuni Sultan Süleyman’ın onuruna Mimar Sinan tarafından 1550-1557 yılları arasında yapılan Süleymaniye Camii de muhteşem mimarisi ve İstanbul’a hakim konumu ile ziyaretçilerin büyülemektedir.


Süleymaniye Camii

Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örnekleri arasında sayılır. Mimar Sinan, “Kalfalık dönemi eserim” dediği Süleymaniye Camii’nin içerisindeki akustiği farklı teknikler kullanarak mükemmel hale getirmiştir. 53 metre yüksekliğinde, 26.5 metre çapındaki merkezi kubbeyi, fil ayağı denilen dört büyük paye taşır.

Süleymaniye Camii

Ana kubbe, Ayasofya’da da görüldüğü gibi, iki yarım kubbeyle desteklenir. Cami avlusunun dört köşesinde bulunan dört minare, Kanuni Sultan Süleyman’ın İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü Osmanlı padişahı olmasını, camilerdeki toplam on şerefe ise Osmanlı’nın onuncu padişahı olmasını simgeler.

Süleymaniye Camii


Haliç, Marmara, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi’ni gören, ortadaki en yüksek tepede yer alan külliye; cami, medreseler, darüşşifa, darülhadis, çeşme, darülkurra, darüzziyafe, imaret, hamam, tabhane, kütüphane ve dükkânlardan oluşur. Sultan Süleyman’ın ve Mimar Sinan’ın türbeleri de bu külliyede yer alır. (Kaynak: İstanbul 2010 dergisi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı)